Svet dobovej reklamy Tlačiť
Realizované výstavy

Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre verejnosť jedinečnú výstavu Svet dobovej reklamy, zámerom ktorej je priblížiť akú podobu mala reklama na prelome 19. a 20. storočia v Prešove. Na ploche 27 putovných panelov ponúka prechádzku mestom medzi dobovými výkladmi, ktoré dokumentujú unikátne pohľadnice a fotografie budov pred storočím.

Hlavným zdrojom výstavy sú jedinečné reklamy z prešovskej tlače. Napriek tomu, že noviny boli politicko-spoločenským prostriedkom súperiacich politických strán, reklama si v nich našla dôležité postavenie. Reklama mala pred storočím, tak ako aj dnes, rovnakú úlohu: upútať, osloviť a získať si nového spotrebiteľa. Najsilnejšími zbraňami boli frekventované a často nesplniteľné slogany typu „najlepší, najlacnejší, najúčinnejší.“ Mnohí by sa čudovali, že slogany „Nie sú nové, sú vyprané v...“ nie sú súčasným úspešným heslom istého produktu, ale existovali už na začiatku 20. storočia. Vybudovaním prvej železnice do Prešova, prichádzalo z celej monarchie množstvo produktov, preto sa obchody začali špecializovať na železiarsky, koloniálny tovar, potraviny, či pochutiny, textilné, drogistické a lekárenské výrobky. To sa odrážalo v reklame v tlači, kde možno nájsť domácu ako aj zahraničnú inzerciu. Spočiatku boli reklamy iba textové, postupne do nich začali prenikať prvé perokresby. Prvá fotografia sa v novinách v prešovskej tlači objavila v prvom desaťročí 20. storočia (reklama na Bergerovu kaviareň).

Výstava doplňujú exponáty, ktoré boli dostupné v prešovských obchodoch na prelome 19. a 20. storočia. Návštevníkovi sa ponúkne pohľad do železiarstva, či krajčírskej dielne. Všetky vystavené predmety sú zo zbierkového fondu  Krajského múzea z Prešova. Výstava potrvá do 19. marca 2017.

12345678999999