Hasičské hobby Tlačiť
Realizované výstavy

Človek sa oddávna snažil zachovať určité predmety, ktorým pripisoval veľký význam, ako aj materiálnu, či kultúrnu hodnotu pre seba i ďalšie generácie. Postupne sa z jednotlivých predmetov stávali celé zbierky, s ktorých sa spočiatku tešili iba ich majitelia a rodinní príslušníci. Neskôr prišlo k duchovnému rozmachu ľudstva a k trvalému sprístupňovaniu takýchto zbierok.

Organizovali sa výstavy vo verejných budovách ale aj na voľných priestranstvách. Postupne vznikali galérie a múzeá, ktoré sa trvale venovali a v súčasnosti sa aj naďalej venujú tejto záslužnej prezentačnej činnosti. Na medzinárodnej výstave Hasičské hobby sú predstavené nielen zbierkové predmety súvisiace s činnosťou hasičov – záchranárov, ale aj výstavný exponát poštových známok s námetom Požiarna ochrana vo filatelii. Tieto exponáty pre Vás pripravili vystavovatelia, dobrovoľní i profesionálni hasiči zo Slovenska i zahraničia. Pochádzajú zo súkromných zbierok i hasičských múzeí a nazbierali ich v rámci svojich záujmových aktivít – hobby zberatelia. Výtvarné práce doplňujú kresby žiakov ZŠ, ktoré vytvorili na tému POŽIARNA OCHRANA OČAMI DETÍ, ktoré DPO SR na Slovensku pravidelne organizuje už niekoľko desiatok rokov.

123456789919293949597999999