Známe neznáme Tlačiť
Realizované výstavy

Michal Čabala bol za svojho života známou a neprehliadnuteľnou osobnosťou regiónu – ako pohotový maliar krajín a portrétov s charakteristickým rukopisom a farebnou kultúrou i ako svojrázny „posledný bohém“ neodmysliteľne patriaci ku koloritu mesta či ako „tulák“ šarišskou krajinou.

Aj keď mu osud doprial len trochu viac ako tri desaťročia na rozvoj jeho maliarskeho „kumštu“, zanechal dielo, ktoré neodmysliteľne patrí do kontextu východoslovenského maliarstva druhej polovice 20. storočia. Nadviazal na najlepšie tradície východoslovenskej krajinomaľby, najmä na tie, v rámci ktorých šlo o zachytenie celej škály nálad a charakteristických typových čŕt východoslovenskej krajiny. Tá svojich tvorcov vždy inšpirovala a ešte stále inšpiruje „ženskými oblinami“ mierne zvlnených kopcov a údolí, velebnosťou svojich panorám, malebnosťou celkov i výsekov, dynamikou farebných premien a impresií v rôznych denných a ročných obdobiach.

Zúčastnil sa na viac ako 60-tich kolektívnych výstavách a mal 6 samostatných výstav. Venoval sa najmä komornej maľbe, ale je i autorom niekoľkých realizácií v architektúre.

11023456789