Budú cnosti v budúcnosti? Tlačiť
Realizované výstavy

Výtvarná slovensko-maďarská výstava pod záštitou generálneho konzula Maďarskej republiky. Autori: Aranyász Zita (Nyíregyháza, Maďarsko) a Kamil Jurašek (Prešov, Slovensko).

BUDÚ CNOSTI V BUDÚCNOSTI?

Je názov výstavy dvoch mladých umelcov a manželov – Zity Aranyász a Kamila Jurašeka. Naoko jednoduchá slovná hračka v názve má ale hlboký zmysel – úvahy o človeku, jeho deformácii, strata hodnôt, uvoľnenie tradičných noriem a pravidiel …, ktoré umelci stvárňujú každý svojím osobitým videním a spôsobom.

Výstava je prvou spoločnou prezentáciou umelcov v Prešove. Je v tom istá symbolika: tu sa začiatkom roku 2014 prvýkrát stretli, spoznali … a spoznávanie vyústilo do manželstva a dnes už aj rodiny. Ich manželstvo symbolizuje pomyselné spojenie dvoch partnerských miest – Prešova a Nyíregyházy, v širšom kontexte aj Slovenska a Maďarska…

1234567899192