Advokácia včera a dnes Tlačiť
Realizované výstavy

Výstavu Advokácia včera a dnes (28. 1. – 13. 3. 2016) pripravila Slovenská advokátska komora (SAK) v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.

Panelová časť predstavuje minulosť i súčasnosť advokácie na Slovensku, pozornosť je venovaná viacerým významným verejne činným advokátom ako Janko Jesenský, Pavol Országh Hviezdoslav či Cyril Daxner, ale aj ženám v prostredí advokácie. Autorom panelov časti výstavy je JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa problematike dejín advokácie na Slovensku venuje dlhodobo. Panelovú časť výstavy dopĺňajú originálne dokumenty najmä právneho charakteru zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove, ktoré sa viažu na advokátsku činnosť v Prešove a okolí, na činnosť Právnickej akadémie Evanjelického kolégia v Prešove (1667 - 1919) i na stavovskú organizáciu advokátov – Prešovskú advokátsku komoru (1875 – 1921).

Kurátorom výstavy je JUDr. Mgr. Jozef Kušnír.

12345678advokacia