V. Tarjányi - dirigent, skladateľ, pedagóg Tlačiť
Realizované výstavy

Zaslúžilý pracovník kultúry, významný dlhoročný pedagóg, umelecký vedúci, dirigent a skladateľ, ktorý sa zaslúžil o nesmierny rozvoj a vynikajúce výsledky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v rámci mesta, kraja a republiky.

Je držiteľom niekoľkých významných ocenení a vyznamenaní v rámci mesta Prešov, v oblasti protifašistického odboja a zastúpená je aj  bohatá mimoškolská záujmová činnosť. Výstava koncipovaná na dvadsiatich piatich paneloch doplnená o dychové hudobné nástroje ponúka návštevníkovi ucelený pohľad na osobnosť V. Tarjányiho a jeho nesporný prínos v oblasti dychovej hudby na Slovensku.

Výstava je potrvá do 25.10.2015.

 

12-123-13-23456