Výber z tvorby Jozefa Kundríka Tlačiť
Realizované výstavy

Narodil sa roku 1935 v Háji. Po absolvovaní maturitnej skúšky v Prešove, študoval estetiku, filozofiu, históriu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Neskôr pôsobil ako učiteľ na gymnáziu a istú časť svojho života tiež ako vysokoškolský pedagóg. Počas štúdia na gymnáziu bol jeho učiteľom výtvarnej výchovy, prešovský rodák a zaslúžilý umelec Jozef Bendík. V priebehu štúdia dejín umenia a estetiky na Karlovej Univerzite navštevoval ateliér kresby a maľby zameraný na prípravu teoretikov umenia. Po návrate do Prešova často maľoval s významným prešovským umelcom Ernestom Rákošim. Prvá výstava Jozefa Kundríka bola v roku 1960 v Tatranskej Galérii, kde mu bola udelená cena za krajinomaľbu. Vystavoval v Prešove a tiež v galérii Bedřicha Václavka v Brne. Zo zahraničných výstav treba spomenúť výstavu v Soči v roku 1981.

Vo výtvarnej tvorbe PhDr. Jozefa Kundríka, Csc. prevažuje krajinomaľba s temperamentným prednesom prevažne alla prima. Jeho názorové intencie prechádzajú v prístupe stvárňovania do postimpresívnej až expresívnej polohy. Zdroje jeho tvorby sú vždy epické, aj keď ich v konečnom dôsledku tvarovo aj farebne lyrizuje. Námety autora sú vo väčšine prípadov z okolia Prešova, zachytáva výjavy starého mesta Prešov, ale i portréty a zátišia, často olejovými alebo akvarelovými farbami. Jeho výber tematiky je ovplyvnený i vďaka priateľstvu s Ernestom Rákošim a Mikulášom Jordánom. Vytvoril množstvo kompozícií so svojráznou atmosférou uličiek Prešova i rôznorodej slovenskej krajiny. Namaľoval rôzne pohľady na prímorskú krajinu, hory, krajinu ovplyvnenú zmenami počasia i mnoho pohľadov na okolie Prešova. Jeho obrazy prezrádzajú snahu vyhnúť sa školským šablónam práve v priestorovej, tvarovej, či farebnej kompozícii. Príznačná je aj expresívna výpoveď maliara v snahe preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti, dosiahnuť psychologické pôsobenie obrazu tak, aby sa dostavil zážitok. Vo svojich dielach zachytáva istú náladu, videnie sveta, reality, prežívanie istých emocionálnych stavov. Pre jeho diela je typická skicovitá uvoľnenosť, nezámernosť temperamentného rukopisu, vyznačujúvca sa intuitívnym umiestňovaním samostatných nelokálnych skicovitých ťahov štetcom a škvŕn.

Venoval sa tiež hudbe, založil v Prešove symfonický orchester učiteľov, v ktorom bol umeleckým vedúcim a dirigentom. Neskôr založil Prešovské komorné združenie, ktoré mnoho rokov pôsobilo aj na profesionálnej hudobnej scéne na Slovensku i v Čechách.

Výstava Jozefa Kundríka ponúka návštevníkom múzea čiastočný výber z jeho tvorby, kde prejavil svoje celoživotné maliarske úsilie a vedomosti.

 

123456dscn9797