EGO TE BAPTIZO... a ja ťa krstím... Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava o narodení a krste dieťaťa s obsahom sakrálnej a zvykoslovnej témy, jej obsahom budú vybrané špecifická ­podoba krstu a narodenia v chrámovom priestore a v civilnom prejave.

Zámerom výstavy je vyjadriť túto tému v dvoch prostrediach ­ mestskom a vidieckom so stretom v chráme pri krstiteľnici. Obsahovú náplň tvoria exponáty z fondov VSM etnografie, umeleckej histórie, historickej fotografie, drobnej tlače v konfrontácii s fotografickým a dokumentačným materiálom z terénneho výskumu sakrálnej architektúry, cirkevných slávností a rodinných zvykov na východnom Slovensku.

12345678