Rybárstvo na východnom Slovensku Tlačiť
Realizované výstavy

Územie východného Slovenska oplýva početnosťou a pestrosťou vodných tokov. Do hydrografickej oblasti tohto územia spadajú povodia riek Poprad, Dunajec, Hornád, Hnilec, Topľa, Torysa, Ondava, Laborec, Uh, Latorica i Bodrog a osobitnú rybársku oblasť v minulosti tvorili zemplínske záplavové oblasti, tzv. Blatá v extravilánoch obcí Blatná Polianka, Blatné Remety, Blatné Revište, Senné, Hažín, Veľká a Malá Stretava a Pavlovce nad Uhom.

Spomenuté rieky a ich prítoky oplývali v minulosti bohatstvom rýb a vodných živočíchov, čo podnecovalo obyvateľov priľahlých osídlení k ich lovu. Pre obyvateľstvo východného Slovenska znamenal chov rýb často doplnkovú formu obživy, popri prevládajúcom agrárnom spôsobe života. V období zberného a koristného hospodárstva boli ryby popri zverine najvýznamnejším článkom potravy obyvateľstva, neskôr v období feudalizmu doplnkom stravy poddaných a miestami ich naturálnou dávkou zemepánom, kde ryby obohacovali jedálny lístok.

Základná stavba ryby bola v ľudovom názvosloví skromná. Pysk ryby bol na východnom Slovensku nazývaný aj ako “pisok”, niektoré ryby na ňom majú fúzy “bajusi”. Žiabre sa označovali ako “ucha”, “zdrčaľi” i “žabre”. Plutva na chrbte sa označovala ako “hrebeň” alebo “pilka”, bočné plutvy ako “pire”, “pira” alebo “kridla” a chvost bol “chvost”. Celá ryba má na tele šupiny “peňaški” alebo “pirka”. Vo vnútri má ryba “dušu”, “mechir”, niekde známu ako “pukačku” a tá jej umožňuje plávať vo vode.

Za najhodnotnejšie ryby vo východoslovenských vodách sa pokladal sumec, hlavátka, šťuka, úhor, kapor, pstruh a ďalšie. Medzi najstaršie a najzákladnejšie spôsoby rybolovu možno označiť lov bez nástrojov, teda pomocou rúk, ktorý je rozšírený v rámci celej Európy. Pri jednoduchom rybolove rukami sa postupne začali využívať prostriedky na dosiahnutie lepšej efektivity. Tak sa dostávajú na rad pletené a tkané výrobky, počnúc nerybárskymi opálkami, cez žihľavové vrecia, až po úžitkové rybárske náčinie ako sú vrše, lesy, koše, bubny na chlopanie a podobne.

Výstava potrvá do 15.3.2015.

dsc_2185dsc_2186dsc_2189dsc_2191dsc_2216dsc_2222rybarstvo