Línia - Tvar - Kompozícia Tlačiť
Realizované výstavy

Je to neuveriteľné! Naša partnerská spolupráca trvá už 10 rokov a nie je iba pracovnou záležitosťou. Jedná sa o výmenu pracovných skúseností, upevňovanie vzťahov medzi pedagógmi, žiakmi.

Žiaci našej školy a partnerskej školy  z Ústí nad Orlicí v dňoch od 06.10. – 11.10.2014 sa zúčastnili medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v nádhernom prostredí Červeného Kláštora, Pieninského národného parku a divokej riavy Dunajec.

Z našej strany sa ho zúčastnili žiaci II. A triedy umeleckých študijných odborov dizajn interiéru a odevný dizajn. Z českej strany to bol výber študentov z 2.,3. a 4.ročníkov umeleckých študijných odborov: dizajn odevov, tvarový a grafický dizajn, interiérový dizajn, fotografia a média.

Plenér sa konal pod odborným dozorom skúsených výtvarníkov, odborných pedagógov Mgr. PaedDr. Anny Simkovej a Mgr. Rastislava Mravca. Českí študenti pracovali pod odborným vedením skúsených pedagógov Mgr.art. Jaromírom Habrmanom a Mgr. art. Bohoušom Špačkom.

Tématickým spracovaním žiakov bola okolitá príroda a architektúra. Od realistického až po abstraktné výtvarné vyjadrenie prírodných motívov, krajiny a architektúry s využitím rôznych výtvarných techník. Výstupom krajinárskeho kurzu – plenéru sú zrealizované výstavy žiackych prác v Prešove a Ústí nad Orlicí v ČR .

Výstavy sa stali neodmysliteľnou súčasťou obidvoch škôl.

1234567linia