Betlehemy z dielne Jána Bencúra Tlačiť
Realizované výstavy

Záujemcom o ľudovú tvorbu iste nie je potrebné meno Jána Bencúra obzvlášť pripomínať. No ako sa hovorí: "Opakovanie matka múdrosti." a tak sme si dovolili predstaviť Vám pána umelca v nasledujúcich riadkoch.

Mgr. Ján Bencúr sa narodil 28. decembra 1941 v Solivare a pochádza zo siedmich detí. Jeho vzťah k drevu, ako sám spomína, sa vyvíjal už od detstva. V blízkosti rodného domu pri Slanom potoku rástlo množstvo vŕb, jelší, z ktorých už ako malý chlapec strúhal jednoduché píšťalky, bakule, hokejky. Samotný materiál, jeho skladbu, tvrdosť a prácu s ním pomohli mladému Janovi prehĺbiť a precítiť jeho otec, dedo a tesár Bela.

Popri svojej učiteľskej profesii sa teda majster súbežne s množstvom iných záľub venuje práci s drevom a rohovinou. Dominantou jeho tvorby sa stávajú motívy bačovstva, ľudová rozprávka a Vianoce. Dedovská zručnosť, znalosť materiálu a obdiv k starým majstrom umožnila rezbárovi vytvoriť výnimočné dielo insitnej tvorby v regióne, pohyblivý betlehem. Ústredný motív narodenia Ježiša Krista s Máriou a Jozefom v maštali je doplnený o solivarské reálie. "Živý" viacdielný súbor zmenšených stavieb vtiahne diváka do minulosti a umožní mu aspoň čiastočne nahliadnuť do tvrdého, no zároveň tak plného a vrúcneho života na dedine. Dominantou sa tak stáva ťažba soli v solivarskom gapli ťahaného záprahom volov. Pohybom však ožívajú aj ďalšie výjavy, vodný mlyn, kováčska vyhňa či zvonica.

Výstavou Betlehemy z dielne Jána Bancúra však autor prezentuje to najmenšie zo svojej tvorby. Kolekcia trinástich betlehemov predstavuje materiálovú i výrazovo pestrú škálu ústredného motívu Vianoc, narodenie Krista. Samotný materiál predurčil ako s ním bude majster pracovať a aké miesto v mozaike figúr a symbolov obsiahne, a tak máme možnosť pozrieť sa na betlehem zemitej orechovej farby, jasnú sosnu, farbami pretkanú slivku či rezbárom najmilšiu lipu. Zaujímavosťou je určite aj betlehemček vyrobený zo samorastu poškodenej čerešne.

Najmenším dielkom v zbierke je betlehem zhotovený z kravského kopyta, v ktorom je samotný výjav z rohoviny uložený. Pozornosť určite upúta drevené dielko majstra umiestnené vo volskom rohu. Figurálny vinšovník s jasličkami v rukách predstavuje reminiscenciu na autorovu mladosť. Pozornejší návštevníci budú mať možnosť zhliadnuť aj najsledovanejšieho slovenského orla Arnolda, teda Aničku. Symbolom jednoty a snahy o porozumenie a zblíženie sa pre majstra rezbára sa stala hvezdáreň situovaná na poľsko-slovensko-ukrajinskom pohraničí v Roztokoch.

Touto výstavou by sme Vám radi v mene kolektívu pracovníkov Krajského múzea v Prešove zapriali príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka 2015.

dsc_1780dsc_1781dsc_1789