Neživá príroda Tlačiť
Realizované výstavy

Expozícia Neživá príroda ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešova. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli a približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu.

Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

1234567899a9b