Hrady na Šariši Tlačiť
Realizované výstavy

Novým markantným prvkom v oblasti ochrany pamiatkového fondu v poslednom desaťročí je výskum a obnova hradných zrúcanín. Táto iniciatíva nadväzuje na úsilie z obdobia 70-tých až začiatku 80-tych rokov 20. storočia.

Na rozdiel od minulosti, záujem o obnovu hradných ruín sa zväčša formoval zdola, z radu nadšencov, občianskych združení (Rákocziho cesta, Kamenná veža, Novum castrum OZ na záchranu Zborovského hradu), či obcí (Veľký Šariš, Plaveč, Podhradík, Kapušany, Zborov, Medzianky).

Výrazným stimulom sa stal Dotačný systém Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky, zvlášť jeho program Obnova a konzervácia torzálnej architektúry, ktorý je prepojený s Národným projektom na podporu zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je podporený Európskym sociálnym fondom.

Obnova hradov je metodicky usmerňovaná pracovníkmi krajských pamiatkových úradov, pričom podkladom sú realizované architektonicko-historické výskumy (Mgr. M. Šimkovič, Mgr. M. Matejka a iní.) a archeologické výskumy (Pamiatkový úrad SR-KPU Prešov, Triglav, s.r.o., Archaeoservices, s.r.o., Archeologický ústav SAV, Muzeum v Kežmarku, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou).

V súčasnosti prebiehajú práce na nasledujúcich šarišských hradoch: Šariš, Zborov, Kapušany, Šebeš, Medzianky, Obišovce, Hanigovce, Kamenica a Plaveč. Výstava prezentuje výsledky najnovších výskumov piatich vybraných objektov. Je súčasťou programu 46. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku  (16.-19.9.2014). V Krajskom múzeu potrvá do 19.10.2014.

1234567