Drevo kresané časom Tlačiť
Realizované výstavy

Dodnes zachované historické krovy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Dokladujú vysokú technickú a remeselnú zručnosť staviteľov, ich precíznu znalosť geometrie v spojitosti s priestorovou predstavivosťou a zmyslom pre detail.

Výstava Drevo kresané časom predstavuje návštevníkom unikátne krovy, ktoré potvrdzujú, že úroveň staviteľstva na Slovensku sa môže porovnávať s omnoho vyspelejšími európskymi krajinami. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenské národné múzeum v Martine dokumentujú vývoj historických krovov v severovýchodných regiónoch Slovenska a v najväčšom a najvýznamnejšom chráme Bratislavy – Dóme svätého Martina.

Prezentuje významné objavy stavebného vývoja na Slovensku - napríklad zvyšky najstaršieho dreveného krovu na území bývalého Československa, ktorý bol položený nad r. k. kostolom v Liptovskom Jáne v 2. polovici 13. storočia. Venuje sa najväčšiemu stredovekému krovu v strednej Európe, ktorý leží nad svätyňou Dómu svätého Martina v Bratislave. Dokumentuje stavebné prvky krovov a nástroje, ktoré ich vytvárali ale aj škodcov (drevokazný hmyz, huby, netopiere), s ktorými museli bojovať dávni stavitelia i dnešní reštaurátori.

Vznikla vďaka podpore výskumu historických krovov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (grantová schéma „Obnovme si svoj dom“), ktorý od roku 2008 realizuje výskumný tím špecialistov z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a špičkových odborníkov z pamiatkovej praxe.

Výstava bude prístupná do 25.5.2014.

dsc_0011dsc_0013dsc_0015dsc_0021dsc_0078dsc_0084dsc_0085dsc_0093