Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka - Fintického Tlačiť
Realizované výstavy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pre Vás Krajské múzeum v Prešove dňa 8. apríla sprístupní výstavu Rómovia vo fotografii Jozefa Kolarčíka - Fintického - Príbehy z fotografií.

Fotografickú panelovú výstavu pripravilo občianské združenie In minorita a záštitu nad podujatím prevzala Mária Jedlíčková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Cieľom samostatnej výstavy je na jednej strane zvýšiť všeobecné povedomie o často opomenutej, no v skutočnosti významnej regionálnej osobnosti Jozefovi - Kolarčíkovi - Fintickému, učiteľovi, dokumentaristovi, národopisnom zberateľovi, fotografovi, rozhlasovom dramaturgovi, kantorovi.

Hlavná obsahová línia výstavy je ale zameraná na Rómov z okolia Prešova, ich spôsob života, rodinu, remeslo a samozrejme hudbu a tanec. Inštalované unikátne zábery doplnené o exponáty zo zbierok Krajského múzea v Prešove ponúknu návštevníkom jedinečný, často až primitívny pohľad do života Rómov z 30-tých až 60-tých rokoch 20. storočia. Výstava potrvá do 8.6.2014

Srdečne pozývame.

dsc_0030dsc_0048dsc_0050dsc_0138dsc_0145dsc_0151dsc_0171dsc_0713dsc_0723dsc_0728romovia