Kvalitným vzdelávaním k úspešnému podnikaniu Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava prezentuje súčasnosť a víziu SOŠ podnikania v Prešove. Oboznamuje návštevníkov s jednotlivými študijnými programami a odbormi. SOŠ podnikania je držiteľom ratingu hodnoty „BBB“- vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia -  udeleného inštitúciou International Education Society v Londyne.  Je držiteľom Certifikátu manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008 a nositeľom štatútu Cvičná škola Prešovskej univerzity.

SOŠ podnikania   pripravuje  absolventov v oblasti ekonomiky a  podnikania, cestovného ruchu, manažmentu, marketingu, práva, stylingu a dizajnu. Škola v súčasnosti ponúka  tieto študijné odbory a školské vzdelávacie programy /ŠkVP/.

 

3158 M styling a marketing

ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

ŠkVP: Manažment a tvorba produktov cestovného ruchu

 

6325 M ekonomické lýceum

ŠkVP: Ekonomické lýceum medzinárodného podnikania

 

6329 M obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

ŠkVP: Ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode

 

6341 M škola podnikania

ŠkVP: Ekonomicko-právne služby a poradenstvo

ŠkVP: Business akadémia

 

6354 M služby a súkromné podnikanie

ŠkVP: Manažment a právo v podnikaní

 

6405 K pracovník marketingu

ŠkVP: Marketing a služby v cestovnom ruchu

 

8298 M odevný dizajn

ŠkVP: Dizajn módy

 

8299 6 dizajn interiéru /experiment/

ŠkVP: Dizajn interiéru

 

6403 4 03 podnikanie v remeslách a službách /nadstavbové štúdium/

ŠkVP: Podnikanie v remeslách a službách

 

Výstava potrvá do 13.4.2014.

sos_01sos_02sos_03sos_04sos_05sos_06sos_07sos_08sos_09