Kameň v architektúre Tlačiť
Realizované výstavy

Kameň v architektúre

Kameň je jedným z najstarších stavebných materiálov. Pretože je vo väčšine svojich variantov veľmi trvanlivý, súdržný a homogénny, stal sa ideálnym pre zhotovovanie jednotlivých stavebných článkov historickej architektúry. V našom regióne sa najviac používal pieskovec, resp. na Spiši travertín.

Kamenné architektonické prvky boli v jednotlivých obdobiach vývoja architektúry prezentované určitými tvarmi a proporciami, ktoré súviseli s dosiahnutou úrovňou vývoja stavebných technológií a konštrukčných riešení a najlepšie pomáhali vyjadriť súčasné spoločenské idey a umelecké názory. Táto výstava sumarizuje výber významných zachovaných kamenných článkov sakrálnych i profánnych stavieb Prešovského kraja v priereze historického vývoja od románskeho obdobia po 20. storočie. Kamenné architektonické prvky s podpornou funkciou (portály, ostenia, stĺpiky, krakorce, klenbové rebrá, svorníky, konzoly...) a dekoratívne riešené ostatné prvky (sedílie, pastofória, krby, kamenné dosky...) sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného fondu s významnou pamiatkovou hodnotou.

kamen_01kamen_02kamen_03kamen_04kamen_05

 

 

Kameň je jedným z najstarších stavebných materiálov. Pretože je vo väčšine svojich variantov veľmi trvanlivý, súdržný a homogénny, stal sa ideálnym pre zhotovovanie jednotlivých stavebných článkov historickej architektúry. V našom regióne sa najviac používal pieskovec, resp. na Spiši travertín. Kamenné architektonické prvky boli v jednotlivých obdobiach vývoja architektúry prezentované určitými tvarmi a proporciami, ktoré súviseli s dosiahnutou úrovňou vývoja stavebných technológií a konštrukčných riešení a najlepšie pomáhali vyjadriť súčasné spoločenské idey a umelecké názory. Táto výstava sumarizuje výber významných zachovaných kamenných článkov sakrálnych i profánnych stavieb Prešovského kraja v priereze historického vývoja od románskeho obdobia po 20. storočie. Kamenné architektonické prvky s podpornou funkciou (portály, ostenia, stĺpiky, krakorce, klenbové rebrá, svorníky, konzoly...) a dekoratívne riešené ostatné prvky (sedílie, pastofória, krby, kamenné dosky...) sú neoddeliteľnou súčasťou stavebného fondu s významnou pamiatkovou hodnotou.