Sakrálne pamiatky Prešovského kraja Tlačiť
Realizované výstavy

Sakrálne pamiatky PSK

Výstava Sakrálna architektúra pojednáva o kostoloch, kaplnkách, božích mukách, zvoniciach, resp. synagógach na území Prešovského kraja. Jednotlivé objekty sú prezentované podľa slohov – románske, gotické (ranogotické, vrcholnogotické, neskorogotické), renesančné, barokové, klasicistické, historizujúce).

Doplnené sú panelmi so špecifickými drevenými chrámami, drobnou sakrálnou architektúrou a synagógami. Jeden panel je venovaný aj zvoniciam, ktoré sú častou sprievodnou architektúrou sakrálnych objektov, predovšetkým v regióne Spiša. Výstava prezentuje nielen ukážku rôznych typov objektov sakrálnej architektúry,  ale aj jej vývoj, predovšetkým stavebný, od 13. storočia po 20. storočie.

sakr_pamiatky_1sakr_pamiatky_2sakr_pamiatky_3sakr_pamiatky_4sakr_pamiatky_5