75 rokov lietania v Prešove Tlačiť
Realizované výstavy

Pozvánka na výstavu letectva

Výstava predstavuje mimoriadne zaujímavú a bohatú históriu letectva v Prešove a jeho okolí. Početným fotografickým /410 dokumentárnych fotografií/ a trojrozmerným materiálom /96 modelov/ ju úspešne zrealizovali členovia prešovskej pobočky Slovenského leteckého zväzu gen.Dr.M.R. Štefánika, Aeroklubu Prešov a leteckí modelári. Stretávame sa tu s desiatkami známych i malo známych odvážnych mužov i žien, ktorí sa v tejto výnimočnej oblasti ľudskej činnosti realizovali na dobrovoľnej či profesionálnej báze.

Jednotlivé tematické celky a letecké odvetvia uvádza prvý propagačný let nad Prešovom, ktorý uskutočnil dolnozemský Slovák Ondrej Kvas v roku 1913. Jeho sté výročie pripadá na 28. septembra tohto roku. Interesantné fotozábery dokladujú začiatky pestrej skladby letectva v Prešove.

 

Ako prvé sa v rokoch 1938 - 1939 v Prešove presadzuje bezmotorového lietanie. Časovo predbehlo organizované športové motorové lietanie vzhľadom na finančnú náročnosť tohto športu, nedostatok lietadiel a najmä inštruktorov motorového lietania. Motorové lietanie sa rozvinulo sa až po skončení 2. svetovej vojny.

Letecká doprava v Prešove bola zavedená v roku 1943, keď na pravidelnej dopravnej leteckej linke na trati Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov začali premávať lietadla OK-TRE pre 6 cestujúcich s 2 člennou posádkou. Po skončení druhej svetovej vojny bola v roku 1947 obnovená letecká doprava na trase Prešov – Bratislava - Praha a trvala až do preloženia ČSA do Košíc v roku 1962.

Nové odvetvie, závesné lietanie na závesných klzákoch, sa po prvýkrát uskutočnilo v lyžiarskom stredisku Drienica v roku 1975. Na prelome rokov 1979-1980 bol založený Deltaklub Prešov ako základná organizácia Zväzarmu zastrešujúca túto činnosť. V okolí Prešova boli pre lietanie schválené terény Kapušianskeho hradu, Lysej stráže a Kamenického hradu, kde sa konali kurzy a výcvik aj pre nových inštruktorov v rámci celého Slovenska.

Prvé doklady o leteckom modelárstve v Prešove pochádzajú z roku 1935. Po roku 1945 malo silné zázemie ako krúžková činnosť na školách, v Pionierskom dome a v Zväzarme.

Športový parašutizmus v Prešove bol organizovaný v miestnom parašutistickom odbore Aeroklubu. Prvý zoskok absolvovalo 21 mladých ľudí v roku 1949. V 50- tých rokoch jeho rady rozšírili aj ženy.

Vojenské letectvo v Prešove nadviazalo na existenciu tzv. Skupiny vzdušných zbraní zriadenej na podporu dvoch východoslovenských divízií v roku 1944. Dôležitú operačnú úlohu tu zohralo letisko Išľa pri Prešove, z ktorého 31. augusta 1944 odletelo cez front na sovietsku stranu 26 bojaschopných lietadiel aj s technickým personálom. Súčasné vojenské letectvo na výstave reprezentuje činnosť leteckej základne Vrtuľníkové krídlo gen.plk. J. Ambruša.

Na výstave dostal priestor aj prešovský výrobca ultraľahkých športových lietadiel firma TOMARK AERO i nadšenec usilujúci o založenie leteckého múzea v Prešove p. Brehový. Atraktivitu výstavy umocňuje dokumentárny film s leteckou tematikou.

75_rokov_lietania_0175_rokov_lietania_0275_rokov_lietania_0375_rokov_lietania_0475_rokov_lietania_0575_rokov_lietania_0675_rokov_lietania_0775_rokov_lietania_0875_rokov_lietania_0975_rokov_lietania_1075_rokov_lietania_1175_rokov_lietania_12

 

Výstava predstavuje mimoriadne zaujímavú a bohatú históriu letectva v Prešove a jeho okolí. Početným fotografickým /410 dokumentárnych fotografií/ a trojrozmerným materiálom /96 modelov/ ju úspešne zrealizovali členovia prešovskej pobočky Slovenského leteckého zväzu gen.Dr.M.R. Štefánika, Aeroklubu Prešov a leteckí modelári. Stretávame sa tu s desiatkami známych i malo známych odvážnych mužov i žien, ktorí sa v tejto výnimočnej oblasti ľudskej činnosti realizovali na dobrovoľnej či profesionálnej báze.

Jednotlivé tematické celky a letecké odvetvia uvádza prvý propagačný let nad Prešovom, ktorý uskutočnil dolnozemský Slovák Ondrej Kvas v roku 1913. Jeho sté výročie pripadá na 28. septembra tohto roku. Interesantné fotozábery dokladujú začiatky pestrej skladby letectva v Prešove.

Ako prvé sa v rokoch 1938 - 1939 v Prešove presadzuje bezmotorového lietanie. Časovo predbehlo organizované športové motorové lietanie vzhľadom na finančnú náročnosť tohto športu, nedostatok lietadiel a najmä inštruktorov motorového lietania. Motorové lietanie sa rozvinulo sa až po skončení 2. svetovej vojny.

Letecká doprava v Prešove bola zavedená v roku 1943, keď na pravidelnej dopravnej leteckej linke na trati Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov začali premávať lietadla OK-TRE pre 6 cestujúcich s 2 člennou posádkou. Po skončení druhej svetovej vojny bola v roku 1947 obnovená letecká doprava na trase Prešov – Bratislava - Praha a trvala až do preloženia ČSA do Košíc v roku 1962.

Nové odvetvie, závesné lietanie na závesných klzákoch, sa po prvýkrát uskutočnilo v lyžiarskom stredisku Drienica v roku 1975. Na prelome rokov 1979-1980 bol založený Deltaklub Prešov ako základná organizácia Zväzarmu zastrešujúca túto činnosť. V okolí Prešova boli pre lietanie schválené terény Kapušianskeho hradu, Lysej stráže a Kamenického hradu, kde sa konali kurzy a výcvik aj pre nových inštruktorov v rámci celého Slovenska.

Prvé doklady o leteckom modelárstve v Prešove pochádzajú z roku 1935. Po roku 1945 malo silné zázemie ako krúžková činnosť na školách, v Pionierskom dome a v Zväzarme.

Športový parašutizmus v Prešove bol organizovaný v miestnom parašutistickom odbore Aeroklubu. Prvý zoskok absolvovalo 21 mladých ľudí v roku 1949. V 50- tých rokoch jeho rady rozšírili aj ženy.

Vojenské letectvo v Prešove nadviazalo na existenciu tzv. Skupiny vzdušných zbraní zriadenej na podporu dvoch východoslovenských divízií v roku 1944. Dôležitú operačnú úlohu tu zohralo letisko Išľa pri Prešove, z ktorého 31. augusta 1944 odletelo cez front na sovietsku stranu 26 bojaschopných lietadiel aj s technickým personálom. Súčasné vojenské letectvo na výstave reprezentuje činnosť leteckej základne Vrtuľníkové krídlo gen.plk. J. Ambruša.

Na výstave dostal priestor aj prešovský výrobca ultraľahkých športových lietadiel firma TOMARK AERO i nadšenec usilujúci o založenie leteckého múzea v Prešove p. Brehový. Atraktivitu výstavy umocňuje dokumentárny film s leteckou tematikou.