Huby tajomné a užitočné Tlačiť
Realizované výstavy

Huby boli pre človeka vždy čímsi tajomným a vzrušujúcim. Niekedy vyrastali zo zeme vo veľkých   množstvách, inokedy na tých istých miestach nerástli vôbec. Lákali svojou vôňou, ale pritom mnohé z nich  skrývali veľa nepríjemných prekvapení. Hoci ich ľudia poznajú  niekoľko tisícročí, vedia o nich málo a mnohé  ich tajomstvá neodhalili dodnes.

Vzťah  človeka k hubám určovala predovšetkým ich konzumná hodnota.  Zatiaľ čo pre pračloveka boli huby  bežnou súčasťou jeho potravy a v starom Ríme sa stali dokonca vyhľadávanou lahôdkou na stoloch boháčov,  v stredoveku ich konzumovali iba poddaní v období núdze. Dnes sú huby opäť pochúťkou a keďže dopyt  spotrebiteľov je značný, úspešne sa rozvinula ich priemyselná výroba.

V posledných rokoch možno pozorovať výrazný záujem o huby. Nie je to len súčasť celkového návratu   človeka k prírode, ale aj všeobecný záujem o  vyššiu úroveň poznania.  Svedčí o tom záujem širokej laickej  verejnosti o huby, plné lesy hubárov počas sezóny, ale aj skutočnosť, že huby sa stali predmetom výskumu  rozličných vedeckých ústavov.

Na výstave Huby tajomné a užitočné, ktorá je určená odbornej, ale i laickej verejnosti, sa návštevníci môžu  dozvedieť niečo o morfológii húb, ich rozmnožovaní, dôležitosti húb pre človeka,  o chránených  druhoch húb,  ale aj o tom, kedy a kam ísť na huby.  Výstava zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v  Liptovskom Mikuláši je doplnená  o samostatnú fotografickú prílohu 48 najbežnejšie sa vyskytujúcich húb v  našom regióne od PaedDr. Juraja Humeňanského z Prešova. V prípade priaznivého „hubárskeho počasia“  počítame s ukážkami  nazbieraných húb. Výstava  je zároveň spojená s možnosťou odborných konzultácií  s  pracovníkmi mykologickej poradne v Prešove, ktorá od roku 2006 bezplatne pomáha hubárom pri určovaní  húb a zároveň chráni ich zberačov  proti otravám jedovatými druhmi. Jej členovia, PaedDr. Juraj Humeňanský a Mgr. Libor Ďurček, budú k dispozícii verejnosti v čase trvania výstavy každý utorok od 15.00 do 18.00 hod. v priestoroch Krajského múzea.

huby_01huby_02huby_03huby_04huby_05huby_06