Odhalená krása Tlačiť
Realizované výstavy

Odhalená krása _pozvánka

Krajské múzeum v Prešove ponúka návštevníkom možnosť nazrieť do fondu umeleckej histórie prostredníctvom výstavy Odhalená krása. Prvýkrát prezentované obrazy sú výsledkom vyše dvadsaťročnej reštaurátorskej práce odbornej pracovníčky múzea Mgr. Márie Belejkaničovej.

 

Zbierkový fond umeleckej histórie Krajského múzea v Prešove obsahuje 1773 zbierkových predmetov. Tvoria ho prevažne  diela regionálnych autorov z obdobia 16. storočia po súčasnosť. Zahŕňa množstvo reštauračných techník a postupov (olejomaľba, plastika, ikona, akvarel, kresba, grafika, atď.) Získané diela profesionálnych umelcov sa dokumentujú, uchovávajú a sprístupňujú verejnosti formou stálych expozícií a príležitostných výstav. Z fondu umeleckej histórie sú pozoruhodné portréty šľachticov zo 17. – 19. storočia od neznámych autorov, zaujímavá je tiež zbierka sakrálneho umenia, olejomaľby Maxa Kurtha, diela prešovských maliarov 20. storočia E. Rakošiho, M. Jordana, J. Töröka, I. Bendíka alebo bohatá zbierka diel E. Stenhuru, rodáka zo Sabinova.

Mgr. Mária Belejkaničová (rod. Kusheľ) pochádza z Bieloruska a svoje vzdelanie nadobudla na prestížnej Umelecko – grafickej fakulte v Petrohrade. Po jej absolvovaní pracovala v reštaurátorských dielňach v meste Zagorsk, blízko Moskvy, kde pod odborným dohľadom zveľaďovala svoje znalosti a zručnosti v oblasti reštaurovania ikon. Od roku 1982 žije na Slovensku, kde v nasledujúcom období pôsobila v Štátnych reštaurátorských atelieroch v Levoči, neskôr v Košiciach a v Ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti v Prešove. V priebehu desiatich rokov sa podieľala na viacerých významných reštaurátorských prácach, napríklad na reštaurovaní nástenných malieb v kaplnke kaštieľa v Šarišských Michaľanoch i na reštaurovaní oltára v chráme sv. Alžbety v Košiciach. Od roku 1992 pracuje ako reštaurátorka v Krajskom múzeu v Prešove, kde  jej reštaurátorskými zásahmi prešlo niekoľko stoviek zbierkových predmetov, predovšetkým obrazov.

krasa_01krasa_02krasa_03krasa_04krasa_05

 

Výstava potrvá do 31.12.2013