Cesta Tlačiť
Realizované výstavy

cesta pozvanka

PhDr. Mgr. Zlata Reištetterová – Karkalíková

Narodila sa 5.8.1947 v Banskej Bystrici. V rokoch 1965 – 70 študovala na Filozofickej fakulte, Katedre výtvarnej výchovy v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 1970 – 2002 pôsobila ako výtvarná pedagogička v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach (ŠUPS), v rokoch 1989 – 1991 bola riaditeľka školy. Je spoluautorkou učebnice Výtvarná príprava pre SUPŠ, ktorú vydali v r. 1986.

Prezentovaná výstava Zlaty Reištetterovej je pokračovaním v jej tvorivom hľadaní a objavovaní jednoduchého a podstatného v zložitom, ako aj hlbšom prenikaní do tajov mikrosveta, ktorý nás obklopuje. Inšpiruje sa vlastnou skúsenosťou. Jej výtvarná výpoveď prechádza dôslednými úvahami, ktoré vyslovuje jej vyhovujúcou formou. Abstrahovanie nie je len výrazom jej naturelu a predstáv, ale aj radosti z tvorby. Návraty a obmieňanie motívov sú signálom doznievania a dozrievania prežitého. Zlata Reištetterová vychádza z hĺbky poznania, hľadania podstaty veci a citového vnímania, ktoré pretrvávajú a natrvalo zostávajú skryté ako vzácnosť jej duše. Tvorí v tichu, pohode, v snahe uchopiť v jednoduchosti celok veci tak, aby myšlienka bola vyslovená jasne a zrozumiteľne. Ako výpoveď jej stačí detail, ktorý ďalej rozvíja v nových súvislostiach. Výrazovými prostriedkami dosahuje variabilnosť kompozícií v harmonicky čistom farebnom ladení a prevedení. Motívom je láska k človeku, prírode, zemi, slnku, kameňom, vesmíru... aj k nepoznanému... pre ktoré necháva priestor na meditáciu sebe a každej vnímanej bytosti. Osobnosť Zlaty Reištetterovej je skĺbením húževnatosti a cieľavedomosti tvorivého výtvarníka.

cesta_1cesta_10cesta_2cesta_3cesta_4cesta_5cesta_6cesta_7cesta_8cesta_9