Zbojníci na Slovensku Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava Zbojníci včera, dnes a zajtra predstavujúca výber z kresleného seriálu Fedora Vica Dereš je v Krajskom múzeu v Prešove inštalovaná pri príležitosti 300. výročia popravy jednej z najpopulárnejších osobnosti slovenských národných dejín, Juraja Jánošíka.

Zbojník, zároveň zľudovelý hrdina, bojovník  proti bezpráviu a krivde, sa stal autorovi celoživotným motívom  k obrazovému a textovému stvárneniu tohto fenoménu, keďže už v roku 1965 jeho  zbojnícky seriál Dereš začal vydávať  týždenník ROHÁČ.

Prvý výber z tohto seriálu  bol vystavený roku 1968 v Prešove, jeho sarkastický osteň však spôsobil na dlhé roky zákaz publikačnej činnosti autora. V roku 1969 ešte stihol  vyjsť DEREŠ knižne, ale vzápätí bola publikácia stiahnutá z predaja a zošrotovaná.

Na stránky Roháča sa vrátil až roku 1989. Ako seriál potom Dereš vychádzal vo viacerých  humoristických časopisoch a periodikách, v ktorých Vico  pravidelne publikoval /Lidové noviny, SME, Národná obroda, Hospodárske noviny/ a  vyjadroval sa k danej spoločensko-politickej  situácii.

 

Vicova majstrovská diagnostika „večného“ spoločenského neduhu,  akým je zbojníctvo na Slovensku, je na výstave  úsmevnou formou stvárnená vo vyše 150 kresbách, ktoré môžete zhliadnuť v Krajskom múzeu v Prešove do konca.apríla 2013.

 

 

 

 

012345bez nazvu1deresvico_zbojnici01vico_zbojnici02vico_zbojnici03