Textilný diapazón Tlačiť
Realizované výstavy

Niekto začína tým, že niečo skladá. Niekto tým, že niečo rozkladá. Ale obaja majú rovnaký cieľ: nájsť v tom niečo iné, ako bolo to pôvodné. Či dodať, čo tam zatiaľ nie je. Anna Cuperová a Iveta Sošková – autorky výstavy „Textilný diapazón“ – si na túto „hru“ vybrali textil.

Obidve hľadajú v látke možnosť, či prostriedok, ako komunikovať s ľuďmi bez slov. Anna Cuperová sa venuje textilu v rôznych podobách okrem odevnej. U Ivety Soškovej je práve odevná téma nosná. Tvorí ručne maľovaný a vyšívaný odev a doplnky, ktoré majú spoluvytvárať harmonický, vzájomne prepojený celok a tak trochu „prezrádzať “ niečo o jeho nositeľovi. Ide cestou od látky k odevu so zameraním na jeho jedinečnosť, originálnosť, umeleckosť. Anna Cuperová sa vybrala opačnou cestou: od odevu konkrétneho človeka k jeho „povýšeniu“ na dielo s výpovednou hodnotou. Iveta Sošková si hľadá materiál, ktorý vďaka nej zmení svoj povrch a „prehovorí“. Anna Cuperová hľadá materiál, ktorý prestane byť neosobný a prostredníctvom nej začne vypovedať o pocitoch, zážitkoch či dojmoch. Iveta Sošková si na tieto „úvahy“ vybrala hodváb. Vo svojich obrazoch reaguje na podnety rôzneho druhu.

Každá si ide svojou cestou. Každá si hľadá a vyberá to, čo je jej blízke. Každá je iná a predsa sú si podobné. Výstava ja odrazom ich citu pre materiál, pre formy, farby. Je odrazom ich vkusu a výtvarného „rozmýšľania“. Je to zrakový diapazón tvorivého využitia textilu. Vraj opačné sa priťahuje. Toto „opačné“ medzi sebou nesúperí, nebojuje, ale sa dopĺňa s cieľom vyvolať v divákovi pozitívny pocit z farebného textilného sveta, no aj s možnosťou zamyslenia sa...

text_diapazon_01text_diapazon_02text_diapazon_03text_diapazon_04text_diapazon_05text_diapazon_06text_diapazon_07text_diapazon_08text_diapazon_09text_diapazon_10text_diapazon_11text_diapazon_12text_diapazon_13text_diapazon_14