60. výročie založenia SPŠ Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava, ktorá sa koná pri príležitosti 60. výročia založenia Strednej priemyselnej školy
elektrotechnickej v Prešove je zameraná hlavne na oboznámenie verejnosti so životom školy od jej vzniku až po súčasnosť.

Prezentované budú zaujímavé historické exponáty z oblasti elektrotechniky ako napríklad meracie prístroje, rádiá, gramofóny, kamery, reproduktory a mnohé ďalšie výrobky.

 

Na šikovnosť žiakov školy budú poukazovať ich vlastné výrobky a to: roboty, merač kapacity, led kocka, theremin a mnohé iné.

Okrem základných informácií, ktoré sa týkajú školy si môžu návštevníci pozrieť aj bohatú fotodokumentáciu.

Výstava je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.

 

 

 

 

 

 

spse_844spse_845spse_846spse_847spse_848spse_849spse_850spse_851spse_852spse_853