Exody našich susedov Tlačiť
Realizované výstavy

exody našich susedov pozvánkaVýstava Exody našich susedov, ktorá bola zrealizovaná a uvedená do života v roku 2008 pod názvom "Spišské exody", sa zaoberá veľmi citlivými a tragickými udalosťami  XX. storočia. Stredná Európa, teda aj naša oblasť (Slovensko), bola typicky multietnická a multireligiózna, v ktorom kultúra rôznych národov, národností a religióznych  skupín mala veľmi pozitívny efekt na vzájomné obohacovanie sa tu žijúcich ľudí. Niektoré regióny Slovenska, medzi inými  práve spišský región bol vernou kópiou klasickej Európy, kde platil slogan " Varietas delectat". Žiaľ mocenské štruktúry túto plodnú koexistenciu  chápali ako rušivý moment z hľadiska homogenizácie spoločnosti a etnické čistky a masové exody sa stali "normálnymi" javmi minulého storočia.

Občianske združenie Krásny Spiš si vybralo na realizáciu tohto projektu toho najvhodnejšieho umelca, Františka Guldana. F. Guldan sa okrem iného stal známym na Slovensku aj tým, že má mimoriadnu citlivosť na realizáciu takýchto projektov.

 

František Guldan sa narodil v Nitre (1953), tam absolvoval stavebnú priemyslovku. Po skončení Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave (1980) a vojenskej službe v Pohraničnej stráži (1982) pracoval do r. 1989 ako projektant rekonštrukcií v Bratislavskom stavebnom podniku. Od roku 1974 vystavuje maľby vytvorené autorskou technikou (patinovaná asambláž), plastiky, kresby a grafiku (B-klub, Tatran, Smena, Čedok, podchod Klariská, Dom umenia - všetko v Bratislave, Olomouc, Praha, Nitra), je členom združenia Gerulata. Po Novembri 89 je redaktorom Verejnosti a poverený vedením SNG (1990). Od 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Nasleduje množstvo výstav doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Mníchov, Ottawa, Nitra, Poprad, Medzilaborce, Michalovce, Humenné, Zvolen, Šahy, Brusel, Paríž, Amsterdam, New York).

Ceny: Čestné uznanie na medzinárodnej výstave Súhry 1992 za dielo Cela (s J. Kodoňom a B. Krausom), Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2002 v kategórii obnova - reštaurovanie za obnovu pamätníka Chatama Sofera v Bratislave (navrhnutý zápis do UNESCO).

Sympóziá: Andau 1993-4 Rakúsko, Ekoart Osrblie 1993-2000, Vilshofen 2001 Bavorsko.

Realizácie: Kaplnka Charity na Kapitulskej, Pocta Karlovi Krylovi, Obetiam fašizmu a komunizmu Námestie Slobody, Kríž R. Remiášovi, Pomník nenarodeným deťom Modrý kostolík všetko v Bratislave, Kaplnka sestry Zdenky Dolný Ohaj, Nádvorie európskych kultúrnych vrstiev Átrium Šahy.

Venuje sa komornej maľbe, ilustrácii, mozaike, zváranej plastike a kultúrnej publicistike. Žije vo Svätom Jure pri Bratislave.

exody_01exody_02exody_03exody_04exody_05exody_06exody_07exody_08pozvanka_exody