Spomienky na Juraja Škatulára Tlačiť
Realizované výstavy

Od 13.09.2012

J. Škatulár pozvánka

Dňa 13. 9. 2012 sa v priestoroch Krajského múzea v Prešove uskutočnila vernisáž výstavy obrazov Spomienky na Juraja Škatulára.

Akademický maliar Juraj Škatulár sa narodil 12. marca 1932 v Prešove. Študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po škončení štúdia sa vrátil do Prešova. V rokoch 1954 – 1958 bol učiteľom na Strednej pedagogickej škole, neskôr stál pri zrode Základnej výtvarnej školy a bol jej riaditeľom. Medzitým pôsobil aj ako odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy PF UPJŠ v Prešove. Napriek mnohým rokom, keď pôsobil ako pedagóg, väčšiu časť svojho života prežil ako umelec v slobodnom povolaní.

Počas svojho umeleckého pôsobenia sa pravidelne zúčastňoval na kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí a usporiadal približne dvadsať samostatných výstav. Poslednú z nich v júni 1997 práve v Krajskom múzeu v Prešove. Zomrel 9. novembra 1997.

Prešov a s ním aj celý šarišský región sa pre umelca stali jeho neoddeliteľnou súčasťou. Sám v roku 1997 napísal: „V Prešove som prežil nezabudnuteľné roky a nevymenil by som ho ani za Havajské ostrovy. Navštívil som mnohé štáty, ale návrat domov, do Prešova, býval z týchto návratov najkrajší“.

Juraj Škatulár sa okrem krajinomaľby Prešova a šarišského regiónu venoval aj portrétu, figurálnym kompozíciám či zátišiam. Tvoril aj textilné aplikácie a monumentálno – dekoratívne diela.

Výstavou Spomienky na Juraja Škatulára, ktorá pozostáva najmä z krajinomalieb, si pripomíname nielen nedožité 80. narodeniny umelca, ale aj 15 rokov od smrti tohto maliara – Prešovčana srdcom, dušou i paletou farieb.

Výstava potrvá do 13. 10. 2012

j_skatular_01j_skatular_02j_skatular_03j_skatular_04j_skatular_05j_skatular_06j_skatular_07j_skatular_08j_skatular_09j_skatular_10j_skatular_11j_skatular_12j_skatular_13