Príroda Magurského národného parku Tlačiť
Realizované výstavy

Od 13.03.2012 (fotografická výstava)

MPN logo

Od 13. marca je vo vstupných priestoroch Krajského múzea v Prešove verejnosti sprístupnená fotografická výstava Magurského národného parku (Park Narodowy Magurski) v Poľsku doplnená o trojrozmerný materiál zo zbierok KMP. Cieľom výstavy je prostredníctvom unikátnych záberov pozdvihnúť vedomie o biodiverzite, jej komplexnosti a nevyhnutnosti, a zároveň poukázať na potrebu ochrany prírody, či už formou lokálnych chránených zákutí, alebo regionálnou ochranou v podobe národného parku.

Ak teda patríte k milovníkom prírody, krajinnej fotografie a detailných záberov zo života obyvateľov lesa, výstava Magurského národného parku je určená práve Vám.

Srdečne pozývame.

mpn_01mpn_02mpn_04mpn_05mpn_06mpn_09mpn_10mpn_11