Súborná výstava k životnému jubileu akad. mal. Alexandra Jazykova Tlačiť
Realizované výstavy

Od 12.10.2011 do 13.11.2011

Narodil sa 19. júna 1961. Pôvodom je Rus a jeho rodičia pochádzajú zo západnej Sibíri. V roku
1988 skončil s vyznamenaním Ľvovský štátny inštitút úžitkového a dekoratívneho umenia (Ľvovská
akadémia umenia).

Venuje sa maľbe, grafike, umeleckej fotografii a počítačovej grafike. Zúčastnil sa mnohých
kolektívnych výstav na Slovensku aj v zahraničí, tiež viacerých medzinárodných plenérov. Je členom
Slovenskej výtvarnej únie od roku 1994 a členom výtvarných spolkov PER SPECTRUM a KOPA. Od
roku 1990 pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní.

Práce umelca sú súčasťou výtvarných zbierok týchto štátov: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko,
Slovensko, Česká Republika, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko , Francúzsko,
Anglicko, USA, JAR, Japonsko, Španielsko, Švédsko.

ja sa vratimjazykov01 jazykov02 jazykov03 jazykov04 jazykov05 jazykov06 jazykov07 jazykov08 jazykov09 jazykov1jazykov10 jazykov11 jazykov2jazykov3jazykov4