Biblické motívy Tlačiť
Realizované výstavy

Autormi sú súčasní židovskí umelci žijúci v troch štátoch – Izraeli, Nemecku a Rusku. Prichádzajú so
svojou tvorbou, aby nám poskytli možnosť zamyslieť sa nad biblickým posolstvom Starého Zákona.
Sedemnásť autorov, vo výtvarnej technike litografia a lept, stvárňujú niektoré citácie a prichádzajú
k nám v období kedy celý židovský svet oslavuje dôležité sviatky.

 

Vernisáž výstavy bude v utorok
11.10.2011 o 17.00 a bude prístupná pre verejnosť v priestoroch nášho múzea od 11.10.2011 do
16.10.2011 a opäť 7.11.2011 do 28.11.2011.

biblic_motivy01biblic_motivy02biblic_motivy03biblic_motivy04biblic_motivy05biblic_motivy06biblic_motivy07biblic_motivy08biblic_motivy09biblic_motivy10biblic_motivy11biblic_motivy12biblic_motivy13biblic_motivy14biblic_motivy15biblic_motivy16biblic_motivy17biblic_motivy18