Sv. Florián - patrón hasičov Tlačiť
Realizované výstavy

svflorian2Krajské múzeum v Prešove pri príležitosti dňa sv. Floriána (4.máj) sprístupni verejnosti výstavu
s názvom Svätý Florián – patrón hasičov. Tematicky je zameraná na svätofloriánsku tradíciu v radoch
hasičkých zborov ako i na chronologickú prezentáciu slovenského hasičstva vo všeobecnosti.