Svätý Florián - patrón hasičov Tlačiť
Realizované výstavy

Krajské múzeum v Prešove pri príležitosti dňa sv. Floriána (4.máj) sprístupni verejnosti výstavu
s názvom Svätý Florián – patrón hasičov. Tematicky je zameraná na svätofloriánsku tradíciu v radoch
hasičkých zborov ako i na chronologickú prezentáciu slovenského hasičstva vo všeobecnosti.
Formou pútavých panelov sa záujemcom predstaví postava sv. Floriána a jeho lokálne podobizne
s jeho typickými znakmi, kopija a vedro hasiace horiacu stavbu. Výstava je doplnená o trojrozmerný
materiál z fondov múzea formou zástav, kopijí, heliem, plynových masiek a pod. Pre záujemcov bude
výstava v priestoroch Krajského múzea v Prešove sprístupnená do konca mája.

sv_florian_1sv_florian_2sv_florian_3sv_florian_4sv_florian_5sv_florian_6svflorian2