Ľudovo umelecká tvorba Tlačiť
Realizované výstavy

   Vo vstupných priestoroch Krajského múzea v Prešove je od polovice októbra inštalovaná nová výstava s názvom Ľudovo umelecká výroba. Jej jadro tvorí súbor ľudových dychových hudobných nástrojov, počnúc koncovkami, zdobenými píšťalami, cez dvojačky, gajdice či gajdy, až po jeden z najväčších tradičných hudobných nástrojov na Slovensku trombitu (bačovská trúba).

KMP Vás týmto spolu s autorom Ing. Jánom Koľom srdečne pozýva.

ludumtvorba0001ludumtvorba0002ludumtvorba0003ludumtvorba0004ludumtvorba0005