Z histórie požiarnej ochrany na Slovensku Tlačiť
Realizované výstavy

Požiarna ochrana na Slovensku má staré a bohaté tradície. Vyvíjala sa cez živelnú ochranu proti požiarom, cez prvé protipožiarne smernice v 14. storočí, organizovanie dobrovoľných hasičských a záchranných zborov v  60. rokoch 19. storočia, po dnešné profesionálne a dobrovoľné organizácie. Hasičstvo na Slovensku sa v súčasnosti hlási k pôvodným humanistickým myšlienkam jej zakladateľov, usiluje sa oživovať tradície, čerpať z nich historické poučenie a duchovnú posilu. Vhodnou príležitosťou k pripomenutiu si minulosti a obetavých jednotlivcov, ktorí zasvätili svoje životy boju proti neskrotnému živlu, ohňu, sa stávajú jubilejné výročia založenia hasičských zborov. Krajské múzeum v Prešove v snahe prispieť k hodnotnejšiemu priebehu ich osláv pripravilo putovnú výstavu „Z histórie požiarnej ochrany na Slovensku“, ktorú si môžu hasičské zbory na danú príležitosť vypožičať.

Výstava dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej ochrany na Slovensku. Dokumentačný, fotografický a písomný materiál je inštalovaný na ľahkých, závesných paneloch (rozmery 100x73 cm) v počte 20 kusov.

Autor: Mgr. Blahoslav Lazorík

hasicstvo_01hasicstvo_02hasicstvo_03hasicstvo_04hasicstvo_05