Soľnobanské kúzla z nití Tlačiť
Realizované výstavy

 

Výstava je prierezom histórie Soľnobanského čipkárstva od 16. storočia po súčasnosť. Stručne vysvetľuje príchod čipky do Soľnej Bane i jej akceptáciu a rozšírenie medzi ženami baníkov, ktorým toto remeselné umenie časom prischlo k srdcu a prispôsobili ho najmä dekórom svojmu prostrediu a cíteniu. Časť panelov sústreďuje pozornosť na jednotlivé techniky, tvary a typy čipiek ako aj na technicky náročné ozdoby. Vkusne sú doplnené fotodokumentačnými zábermi, ktoré sú súčasťou bohatého etnografického fondu Krajského múzea v Prešove.

 

Výstava je inštalovaná na 24 nástenných paneloch (100x60 cm).

Autor: PhDr. Terézia Krafčíková