Erby miest a obcí Prešovského kraja Tlačiť
Realizované výstavy

 

Krajské múzeum v Prešove pripravilo dokumentárnu výstavu oficiálne schválených mestských a obecných erbov v okresoch Prešovského kraja. V textovej časti poskytuje zaujímavé informácie o základných heraldických pojmoch a pravidlách, ozrejmuje špeciálne heraldické disciplíny ako je erbové právo, definuje nositeľov erbov, stavbu rodového erbu, erbové figúry, heraldické kovy a farby, a pod.

Zavedenie erbov v mestečkách a obciach podnietil praktický život, predovšetkým vznik administratívnej činnosti. Ich charakteristickou črtou je, že veľká väčšina z nich vyjadruje erbom svoje hlavné zamestnanie. Najrozšírenejšie sú poľnohospodárske, vinohradnícke, banícke a iné motívy. Rozšírené sú tiež architektonické, rastlinné či živočíšne námety.

Zásady tvorby súčasných erbov a od nich odvodených symbolov pečatí a vlajok musia rešpektovať heraldické tradície a stáročiami vytvorené pravidlá. Praktickú stránku – erbovú tvorbu – stráži Heraldická komisia Ministerstva vnútra a Heraldické kolégium. Evidencia používaných erbov, heraldické symboly právnických a fyzických osôb, sa od roku 1991 zapisujú do Heraldického registra Slovenskej republiky

Výstava na 23 plošných paneloch (100x73 cm) predstavuje 226 erbov zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove a Heraldického ateliéru Ing. M. Paračku v Prešove.

Autor: Mgr. Mária Kyseľová

erby_01erby_02erby_03erby_04erby_05erby_06