Divaldovci – prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov Tlačiť
Realizované výstavy

K osobnostiam, ktoré v druhej polovici 19. storočia patrili k priekopníkom nastupujúcej fotografie vo vtedajšom Uhorsku, bol Prešovčan, Karol Divald. V roku 1865 si v Prešove otvára vlastný fotoateliér, prvý v tomto meste. Filiálne ateliéry otvára tiež v Bardejovských Kúpeľoch, Bardejove, Starom Smokovci, Levoči, Gelnici, Spišskej Novej Vsi,  Kežmarku a v Budapešti. V Prešove zakladá súkromnú fotografickú školu a v roku 1878 vo svojom dome uvádza do prevádzky svetlotlačiareň, prvú svojho druhu v Uhorsku. Jeho najvýznamnejšou celoživotnou aktivitou bolo však fotografovanie. Okrem ateliérovej portrétnej fotografie ako jeden z prvých fotografov zvečňuje prírodné krásy Vysokých Tatier, Slovenského raja a iných prírodných zvláštnosti Slovenska. Fotograficky dokumentuje vtedajšie mestá, architektúru významných budov i výrobné objekty. Prešovu so svojimi historickými pamiatkami, budovami a okolím venuje svoje prvé zábery urobené mimo svoj ateliér. Tieto snímky z konca 60-tych rokov 19. storočia sú neskôr reprodukované jeho synmi, ako i ďalšími fotografmi a vydavateľmi pri vydávaní pohľadníc, resp. používané ako ilustrácie v publikáciách.

Počiatky fotografie a výber z nesmierne bohatej fotografickej, tlačiarenskej a vydavateľskej tvorby Karola Divalda a jeho nasledovníkov, synov Karola Divalda ml., Ľudovíta a Adolfa je príťažlivou formou prezentovaný na 22 paneloch (100x70 cm) predmetnej výstavy.

Autor: Mgr. Jaroslav Petrik