Biagorutno drom – nekonečná cesta Tlačiť
Realizované výstavy

 

Výstava je venovaná postaveniu Rómskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska prevážne po 2. svetovej vojne. V textovej časti je obsiahnutá stručná história tohto etnika od prvej písomnej zmienky ich výskytu na Slovensku z roku 1322, cez prvé pokusy o riešenie problematiky kočujúcich Rómov - Cigánov v 2. pol. 18. storočia za Márie Terézie, ako aj snahu štátu zameranú na sociálnu, finančnú a vzdelanostnú podporu i uplatňovanie metódy násilného rozptylu medzi ostatné obyvateľstvo po roku 1945.

Fotodokumentačná časť predstavuje Rómov-Cigánov kočovných i starousadlíkov s ich osobitným spôsobom života a tradičnými remeslami, akými bolo kováčstvo, kotlikárstvo, zvonkárstvo, pálenie dreveného uhlia, ale tiež výroba nepálených tehál „valkov“, pletenie košov, výroba prútených metiel a dreveného riadu (najmä korytá) pre mestské i dedinské domácnosti. Po 2. svetovej vojne sa časť Rómov zamestnala v stavebníctve a mnohí získali aj vyššie ako základné vzdelanie ako aj nájsť uplatnenie v rôznych sférach hospodárskeho a spoločenského života. V novej historickej situácii, ktorá vznikla po roku 1989 sa vytvorili podmienky preto, aby si Rómovia uvedomili sami seba a oživili dobrý základ svojho etnika. Vznikajúce rómske hnutia začali intenzívnejšie presadzovať uznanie etnicity, vlastného etnického označenia Rómovia, rozvíjať vlastný jazyk a kultúru, pôsobiť na zníženie zaostalosti a kriminality. Roku 1991 bol Rómom priznaný štatút národnostnej menšiny.

Výstava je inštalovaná na 24 nástenných paneloch (57x77 cm).

Autor: PhDr. Terézia Krafčíková