100 rokov organizovanej turistiky v Prešove Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava prezentuje bohatú, avšak malo známu históriu turistiky v prešovskom regióne, ako telovýchovno-športovú, poznávaciu a ochranársku činnosť i určitú životnú filozofiu, bytostne spätú s krajinou a prírodou. Jej počiatky na území Slovenska sú spojené s najstaršou turistickou organizáciou u nás, Uhorským karpatským turistickým spolkom, ktorý vznikol 10. augusta 1873 v Starom Smokovci. Jednou z jeho 26 pobočiek bola aj prešovská pobočka, založená v roku 1905.

Po vzniku Československej republiky medzi dvadsiatimi turistickými organizáciami je prvýkrát aj slovenská, a to Tatranský spolok turistický, ktorý vznikol v Liptovskom Mikuláši v roku 1919. V roku 1920 sa zlúčil s Klubom českých turistov do Klubu československých turistov (KČST). Jeho odbor v Prešove bol založený v roku 1921.

V medzivojnovom období pôsobil v Prešove Karpatský turistický spolok, Spolok priateľov prírody a viacero športových klubov a organizácii, ktoré mali vo svojej náplni aj turistické aktivity (skauti, FRTJ – Federácia robotníckych telocvičných jednôt, Orol a i). Po roku 1945 turistika získava masovú základňu. Popri najrozšírenejšej pešej, úspešne sa rozvíja vysokohorská, expedičná, výkonnostná, lyžiarska, vodná turistika, cykloturistika a mototuristika.

Výstava na 32 paneloch (100x73 cm) dokumentuje tiež súčasné turistické dianie v prešovskom regióne organizované Klubom slovenských turistov v Prešove.

Autor: Mgr. Blahoslav Lazorík