Biagorutno drom – nekonečná cesta Tlačiť
Putovné výstavy

Výstava je venovaná postaveniu Rómskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska prevážne po 2. svetovej vojne. V·textovej časti je obsiahnutá stručná história tohto etnika od prvej písomnej zmienky ich výskytu na Slovensku z·roku 1322, cez prvé pokusy o·riešenie problematiky kočujúcich Rómov - Cigánov v·2. pol. 18. storočia za Márie Terézie, ako aj snahu štátu zameranú na sociálnu, finančnú a·vzdelanostnú podporu i uplatňovanie metódy násilného rozptylu medzi ostatné obyvateľstvo po roku 1945.

Fotodokumentačná časť predstavuje Rómov-Cigánov kočovných i·starousadlíkov s·ich osobitným spôsobom života a tradičnými remeslami, akými bolo kováčstvo, kotlikárstvo, zvonkárstvo, pálenie dreveného uhlia, ale tiež výroba nepálených tehál „valkov“, pletenie košov, výroba prútených metiel a·dreveného riadu (najmä korytá) pre mestské i·dedinské domácnosti. Po 2. svetovej vojne sa časť Rómov zamestnala v·stavebníctve a·mnohí získali aj vyššie ako základné vzdelanie ako aj nájsť uplatnenie v·rôznych sférach hospodárskeho a·spoločenského života. V·novej historickej situácii, ktorá vznikla po roku 1989 sa vytvorili podmienky preto, aby si Rómovia uvedomili sami seba a·oživili dobrý základ svojho etnika. Vznikajúce rómske hnutia začali intenzívnejšie presadzovať uznanie etnicity, vlastného etnického označenia Rómovia, rozvíjať vlastný jazyk a·kultúru, pôsobiť na zníženie zaostalosti a·kriminality. Roku 1991 bol Rómom priznaný štatút národnostnej menšiny.

Výstava je inštalovaná na 24 nástenných paneloch (57x77 cm).

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €

Cigansky_tabor_Fintice r.1937biagorutno_1biagorutno_2biagorutno_3biagorutno_4biagorutno_5


·