Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Putovné výstavy
Od kolísky po hrob v znamení dreva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 02 Október 2010 18:34

Najbližším a najdôvernejším prírodným materiálom, ktorý po stáročia sprevádzal celé minulé generácie i jednotlivca, od jeho narodenia po smrť, bolo drevo. Patrí medzi prastaré materiály v ľudovom spracovaní a použití. Stalo sa aj námetom na putovnú výstavu Od kolísky po hrob v znamení dreva, ktorú pripravilo Krajské múzeum v Prešove. Jednotlivé tematické celky (stromy, účelové predmety z dreva, remeselné výrobky, výrobky z prútia, práce na gazdovstve, drevenice a ich interiéry, výtvarné prejavy, tradičné zvyky a i.) sú dokumentované interesantnými dobovými zábermi zo severovýchodného Slovenska.

Drevo, ako produkt lesa, súvisí s lesnými prácami, drevorubačstvom, pálením uhlia, tesárstvom, rezbárstvom, debnárstvom a štiepaním dreva až po jemnú a náročnú prácu - výrobu huslí, detských hračiek či dekoratívnych predmetov. Najtypickejším prejavom jeho využitia boli drevené zrubové stavby zabezpečujúce v zime teplé a suché bývanie, ale i veľké technické zariadenia so zložitými mechanizmami ako mlyny, „gatre“ – vodné píly, „valchy“,stupy“, „mangliarne“, „prešovne“ na olej a víno a pod.

Výstava bola realizovaná z fotomateriálov zberateľa a popularizátora ľudovej kultúry východného Slovenska, Jána Lazoríka s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Tvorí ju zostava 24 panelov (100 x 73 cm).

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €

od_kolisky_po_hrob1od_kolisky_po_hrob2od_kolisky_po_hrob3od_kolisky_po_hrob4od_kolisky_po_hrob5


 

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2012 06:16
 
Divaldovci – prešovský rod fotografov, tlačiarov a vydavateľov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 02 Október 2010 18:32

K osobnostiam, ktoré v druhej polovici 19. storočia patrili k priekopníkom nastupujúcej fotografie vo vtedajšom Uhorsku, bol Prešovčan, Karol Divald. V roku 1865 si v Prešove otvára vlastný fotoateliér, prvý v tomto meste. Filiálne ateliéry otvára tiež v Bardejovských Kúpeľoch, Bardejove, Starom Smokovci, Levoči, Gelnici, Spišskej Novej Vsi,  Kežmarku a v Budapešti.

V Prešove zakladá súkromnú fotografickú školu a v roku 1878 vo svojom dome uvádza do prevádzky svetlotlačiareň, prvú svojho druhu v Uhorsku. Jeho najvýznamnejšou celoživotnou aktivitou bolo však fotografovanie. Okrem ateliérovej portrétnej fotografie ako jeden z prvých fotografov zvečňuje prírodné krásy Vysokých Tatier, Slovenského raja a iných prírodných zvláštnosti Slovenska. Fotograficky dokumentuje vtedajšie mestá, architektúru významných budov i výrobné objekty. Prešovu so svojimi historickými pamiatkami, budovami a okolím venuje svoje prvé zábery urobené mimo svoj ateliér. Tieto snímky z konca 60-tych rokov 19. storočia sú neskôr reprodukované jeho synmi, ako i ďalšími fotografmi a vydavateľmi pri vydávaní pohľadníc, resp. používané ako ilustrácie v publikáciách.

Počiatky fotografie a výber z nesmierne bohatej fotografickej, tlačiarenskej a vydavateľskej tvorby Karola Divalda a jeho nasledovníkov, synov Karola Divalda ml., Ľudovíta a Adolfa je príťažlivou formou prezentovaný na 22 paneloch (100x70 cm) predmetnej výstavy.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €

divaldovci_01divaldovci_02divaldovci_03divaldovci_04divaldovci_05divaldovci_06

 

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2012 06:08
 
Z histórie požiarnej ochrany na Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 02 Október 2010 18:32

 

Požiarna ochrana na Slovensku má staré a bohaté tradície. Vyvíjala sa cez živelnú ochranu proti požiarom, cez prvé protipožiarne smernice v 14. storočí, organizovanie dobrovoľných hasičských a záchranných zborov v  60. rokoch 19. storočia, po dnešné profesionálne a dobrovoľné organizácie. Hasičstvo na Slovensku sa v súčasnosti hlási k pôvodným humanistickým myšlienkam jej zakladateľov, usiluje sa oživovať tradície, čerpať z nich historické poučenie a duchovnú posilu. Vhodnou príležitosťou k pripomenutiu si minulosti a obetavých jednotlivcov, ktorí zasvätili svoje životy boju proti neskrotnému živlu, ohňu, sa stávajú jubilejné výročia založenia hasičských zborov. Krajské múzeum v Prešove v snahe prispieť k hodnotnejšiemu priebehu ich osláv pripravilo putovnú výstavu „Z histórie požiarnej ochrany na Slovensku“, ktorú si môžu hasičské zbory na danú príležitosť vypožičať.

Výstava dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej ochrany na Slovensku. Dokumentačný, fotografický a písomný materiál je inštalovaný na ľahkých, závesných paneloch (rozmery 100x73 cm) v počte 20 kusov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €


 

Posledná úprava Streda, 27 Október 2010 08:25
 
100 rokov organizovanej turistiky v Prešove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 02 Október 2010 18:31

Výstava prezentuje bohatú, avšak malo známu históriu turistiky v prešovskom regióne, ako telovýchovno-športovú, poznávaciu a ochranársku činnosť i určitú životnú filozofiu, bytostne spätú s krajinou a prírodou. Jej počiatky na území Slovenska sú spojené s najstaršou turistickou organizáciou u nás, Uhorským karpatským turistickým spolkom, ktorý vznikol 10. augusta 1873 v Starom Smokovci. Jednou z jeho 26 pobočiek bola aj prešovská pobočka, založená v roku 1905.

Po vzniku Československej republiky medzi dvadsiatimi turistickými organizáciami je prvýkrát aj slovenská, a to Tatranský spolok turistický, ktorý vznikol v Liptovskom Mikuláši v roku 1919. V roku 1920 sa zlúčil s Klubom českých turistov do Klubu československých turistov (KČST). Jeho odbor v Prešove bol založený v roku 1921.

V medzivojnovom období pôsobil v Prešove Karpatský turistický spolok, Spolok priateľov prírody a viacero športových klubov a organizácii, ktoré mali vo svojej náplni aj turistické aktivity (skauti, FRTJ – Federácia robotníckych telocvičných jednôt, Orol a i). Po roku 1945 turistika získava masovú základňu. Popri najrozšírenejšej pešej, úspešne sa rozvíja vysokohorská, expedičná, výkonnostná, lyžiarska, vodná turistika, cykloturistika a mototuristika.

Výstava na 32 paneloch (100x73 cm) dokumentuje tiež súčasné turistické dianie v prešovskom regióne organizované Klubom slovenských turistov v Prešove.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €

100_rokov_turistiky_01100_rokov_turistiky_02100_rokov_turistiky_03100_rokov_turistiky_04100_rokov_turistiky_05100_rokov_turistiky_06100_rokov_turistiky_07

 

 

Posledná úprava Pondelok, 23 Apríl 2012 05:57
 
Prešov - mesto v srdci Európy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Sobota, 02 Október 2010 18:30

   Výstava si kladie za cieľ predstaviť Prešov v jeho partnerských mestách ako mesto s bohatou históriou, so vzácnymi architektonickými a kultúrno-historickými pamiatkami a dynamickou prítomnosťou. Predstavuje tiež Prešovský kraj s niektorými dominantnými umelecko-historickými pamätihodnosťami a prírodnými zvláštnosťami.

   Na 26 nástenných paneloch (100 x 73 cm) sú použité najdôležitejšie dokumentačné materiály, dokladujúce premenu malej trhovej osady vo významné a prosperujúce mesto na území bývalého horného Uhorska. Prešov je predstavený tiež ako dôležité centrum vzdelávania, školstva a kultúr s pestrou národnostnou štruktúrou i konfesionálnou rôznorodosťou. Ako centrum regiónu Šariša za posledné roky prezentuje mnohými podujatiami a aktivitami prezentuje aj bohatstvo lokálneho tradičného ľudového umenia.

   Podstatná časť fotodokumentačných materiálov je zo zbierkových fondov Krajského múzea v Prešove, predovšetkým dobové zábery významného prešovského fotografa z druhej polovice 19. storočia, Karola Divalda. K dokumentovaniu prítomných a súčasných premien Prešova prispeli poprední prešovskí fotografi. Výstavu finančne podporil Mestský úrad v Prešove.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte elektronickou poštou na : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. prípadne telefonicky:051-7734708 alebo 051-7598220.

Zapožičanie je spoplatnené sumou 30 €


 

Posledná úprava Streda, 27 Október 2010 08:26
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 3