Rusíni Tlačiť
Streda, 19 Júl 2017 12:47

Leto s Rákocim v príjemnom prostredí nádvoria Krajského múzea v Prešove pokračuje v nedeľu 23.7.2017 od 15. 00 hod. svojim druhým podujatím. Tohto roku, v súvislosti so 770. výročím prvej písomnej zmienky o Prešove ponúka tento cyklus letných múzejných stretnutí kultúru menšín a etník, ktoré sa tiež podieľali (a podieľajú) na spoločenskom, kultúrnom i hospodárskom živote mesta a vytvárajú jeho charakteristický kolorit a neopakovateľnú atmosféru. Po vydarenom predstavení rómskej minority v Živej knihe pred dvoma týždňami, pripravenej Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, oddelením dokumentácie Rómov, nás v nedeľu prídu zabaviť i poučiť Rusíni.

Rusíni žijú pozdĺž severných a južných svahov Karpát, na rozhraní Ukrajiny, Slovenska a Poľska. Menší počet  Rusínov žije aj v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a Českej republike. V žiadnom štáte nemajú administratívne vyčlenené územie.V Prešovskom kraji sa k rusínskej národnosti hlási početná komunita.Ich bohatú históriu a čarokrásnu ľudovú kultúru priblížime prostredníctvom prednášky a výstavky Múzea rusínskej kultúry SNM a Krajského múzea v Prešove a tiež možnosťou prezrieť si etnografickú expozíciu Krajského múzea v Prešove.Živú ľudovú kultúru predstavia amatérski nositelia tradícií, ktorí – ako poznáme rusínsky folklór – do historických priestorov Rákociho paláca určite prinesú temperament i nostalgiu.

Štipka histórie a folklóru, kúsok poznania a zábavy s podtónom tolerancie a stáročnej koexistencie – je to pravé pre letné nedeľné popoludnie v príjemnom prostredí Rákociho paláca – Krajského múzea v Prešove pre všetkých, ktorí radi spoja poznanie so zábavou. Zároveň je možnosťou pozrieť si expozície múzea a jedinečnú výstavu 770 – Prešov – mesto v srdci Európy, kde sú okrem početných exponátov z dávnej i menej vzdialenej histórie Prešova vystavené originály stredovekých listín súvisiacich s dejinami nášho krásneho mesta.

Záštitu nad podujatím Leto s Rákocim v Krajskom múzeu v Prešove prevzal predseda PSK MUDr. Peter Chudík a primátorka Mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

1234567899192

Posledná úprava Štvrtok, 03 August 2017 08:53