Oslava sv. Floriána Tlačiť
Piatok, 03 Máj 2013 07:59

Oslavy Dňa hasičov v Prešove, 10 máj 2013

Deň hasičov každoročne pripadá na deň mučeníckej smrti sv. Floriána,  4. máj 304. Svätý Florián, občianskym menom Florián von Lorch, sa narodil v druhej polovici 3. storočia v Zeiselmauere neďaleko Linca v Rakúsku. Počas  krutého prenasledovania kresťanov na začiatku 4. storočia za  cisára Diokleciána sa ako dôstojník  v rímskom  vojsku v dnešnom meste Lorch zastal zatknutých kresťanov. Keďže sám nebol ochotný zaprieť vieru, bol kruto mučený, odsúdený na smrť, zaťažený mlynským kameňom a hodený z mosta do  rieky Emže. Na mieste jeho hrobu  v roku 819 postavili kaplnku, neskôr benediktínsky kostol, ku ktorému  pripojili aj kláštor, neskôr slávne opátstvo rehole augustiniánov.

 

Jeho smrť vo vode  bola jedným z popudov, že si ho hasiči vo väčšine stredoeurópskych krajín vybrali za svojho  ochrancu. Za patróna si ho zvolili  aj ďalšie remeselnícke cechy, ktorých činnosť súvisela s ohňom – kováči, pekári, kominári, pivovarníci, debnári, hrnčiari či mydlári. Kult sv. Floriána sa datuje od 8. storočia, rola ochrancu pred požiarom sa mu začala prisudzovať až koncom 15. storočia. Stal sa nielen patrónom pred nebezpečenstvom ohňa a vody, ale tiež ochrancom pred  suchom, búrkou a neúrodou. Motív svätca, zobrazovaného  ako rímskeho vojaka s kopijou a zástavou v ruke vylievajúceho  vedro vody na horiaci dom, nachádzame na množstve predmetov. Jeho vyobrazenia sa vyskytujú ako fresky, maľby, sošky a sochy vo výklenkoch domových štítov, v erboch, na pečatiach, na bránach miest, na hasičských zástavách. Okrem sôch v kostoloch, kaplnkách v obciach a ich okolí, možno ich nájsť aj medzi ľudovými plastikami, maľbami na skle či na ľudovej keramike.

Mnohé z týchto predmetov  sa nachádzajú v stálej expozícii  Z histórie hasičstva na Slovensku v Krajskom múzeu v Prešove. Výročný deň jeho smrti  je tak vítanou príležitosťou pripomenúť  širokej verejnosti  legendárneho mučeníka, ktorého zdobili vlastnosti nevyhnutné pre povolanie hasiča: odvaha, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania.

Na oslavách Dňa hasičov 10. mája sa okrem vystúpenia  profesionálnych hasičov s modernou  technikou predstaví  Krajské múzeum v Prešove s dobovou hasičskou technikou z fondu požiarnej ochrany múzea - hasičským automobilom z 30.rokov minulého storočia a štvorkolesovou ručnou striekačkou s konským záprahom. Návšteva hasičskej expozície múzea, ktorá obsahuje i časť venovanú sv. Floriánovi,  bude v tento deň  zdarma.

florian_01florian_02florian_03florian_04

Posledná úprava Pondelok, 13 Máj 2013 09:57