Zbierka - Slovenská republika rád Tlačiť

Časovo veľmi krátke, no spoločensky i politicky značne turbulentné obdobie existencie Slovenskej republiky rád (vyhlásená 16. Júna 1919 z balkóna magistrátu v Prešove) sa výrazne premietlo aj do charakteru a špecializácie zbierkotvornej činnosti odborných zamestnancov Krajského múzea v Prešove. Samostatná zbierka SRR sa začala systematicky budovať už od roku 1959 so zbernou oblasťou celého územia Slovenska (pôsobnosť SRR fakticky presahovala tretinu územia). Začiatkom 60. rokov sa zvýšené vedecko výskumné, zbierkotvorné i publikačné zameranie premietlo aj do zmeny názvu múzea na Múzeum Slovenskej republiky rád. Trojtýždňové trvanie samotnej Slovenskej republiky rád neumožnilo rozvinúť širší zbierkotvorný záber a zbierka SRR tak obsahuje predovšetkým písomnosti (originály a ich fotokópie) ako plagáty, letáky, vyhlášky, preukazy, noviny, brožúry, listy, pečiatky, plakety, odznaky, známky, spomienky a fotografie i negatívy z roku 1919. Zbierka bola obohacovaná predmetmi z pozostalostí viacerých predstaviteľov SRR, preto boli do zbierky zaradené aj predmety, ktoré sa priamo neviažu na predmetné obdobie, ale len na niektorého z jeho predstaviteľov. V minulosti zabezpečovali správu zbierky Mária Chmelárová a Mária Kyseľová a v súčasnosti je tvorená 1187 zbierkovými predmetmi.

JUDr. Mgr Jozef Kušnír

slovreprad1slovreprad10slovreprad2slovreprad3slovreprad4slovreprad5slovreprad6slovreprad7slovreprad8slovreprad9