Zbierka - Numizmatika Tlačiť

Zbierka Numizmatiky s počtom takmer 15 tisíc kusov patrí medzi najväčšie zo zbierkového fondu múzea. Obsahuje predovšetkým platidlá, ktoré sa používali pri obchodnom styku v prostredí historického regiónu Šariša. Najstaršími sú strieborná keltská tetradrachma z 2. polovice 2. storočia pred naším letopočtom, rímske denáre z prelomu letopočtov, nájdené na Mičurinovej ulici v Prešove a rímske mince zo 4. storočia. Cenné sú viaceré mince z obdobia stredoveku i novoveku s vyobrazením panovníka, z ktorých vyniká zlatý dukát z obdobia vlády Márie Terézie. Raritnými sú medené Eper bloky razené ako núdzové platidlá v Prešove počas obliehania mesta v roku 1704, polturáky i tzv. libertáše, všetky z obdobia povstania Františka II. Rákociho. Ďalšou zaujímavosťou sú sklenené robotné znaky grófa Aspremonta zo sklární v Stebníckej Hute (okr. Bardejov), používané na panstve Makovica (Zborov). Súčasťou zbierky sú i bankovky, ktoré boli v Uhorsku súčasťou obeživa od roku 1762. Cennou zložkou sú plakety, odznaky (najviac je zastúpené obdobie Československej republiky 1918-1939 a 1945-1992, v malom počte aj obdobie Rakúsko-Uhorska), vojenské vyznamenania a medaily, a to hlavne z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. V roku 1960 zbierku významne obohatila tzv. Herfurthova numizmatická zbierka, vrátená v rokoch 1999 – 2000 Biskupskému úradu VD ECAV v Prešove. Rozsiahlu numizmatickú kolekciu múzea odborne spracovávali predovšetkým Jozef Hlinka, Jozef Sninčák, Jozef Höger a Stanislav Ferenc.

Mgr. Adrián Latta

numizmatika_01numizmatika_02numizmatika_03numizmatika_04numizmatika_05numizmatika_06numizmatika_07numizmatika_08numizmatika_09numizmatika_10