Zbierka - Militárie Tlačiť

Militáriá patria medzi najmladšie a najmenšie zbierky zo zbierkového fondu múzea. I keď istý čas, ešte v 50. rokoch minulého storočia, tvorili samostatnú zbierku, opätovne boli do samostatnej zbierky koncentrované až v roku 1989, a to výberom zbierkových predmetov z iných zbierok, hlavne Feudalizmu. Z chladných zbraní sú zastúpené predovšetkým meče, handžáre, šable, kordy, tesáky, bodáky či dýky rôznej proveniencie. Ručné palné zbrane reprezentujú najmä lovecké a športové zbrane z obdobia 18. – 19. storočia a vojenské zbrane z 19. storočia až do ukončenia druhej svetovej vojny. Súčasťou zbierky sú aj vojenské nábojnice, lopatky, repliky husitskej výzbroje, torzá zbraní a munície z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa našli počas odmínovacích prác na Duklianskom bojisku (hlavne v priestore Údolia smrti) i časti vojenskej výstroje (časti brnenia, krúžková košeľa, uniformy, vojenské prilby, čiapky a pod.). Medzi najcennejšie zbierkové predmety patria ceremoniálna pavéza (predpokladá sa, že sa jedná o originál z obdobia vlády Mateja Korvína), „Caraffov“ katov meč, ktorým stínali odsúdencov počas smutne známych prešovských jatiek v roku 1687, veľkokaliberný 12,7 mm guľomet DŠK vz. 1938 (rok výroby 1945, ešte to nie je modernizovaná verzia). Zbierka Militáriá obsahuje celkom 571 zbierkových predmetov a jej správcami v minulosti boli Stanislav Ferenc a Mário Comisso. V súčasnosti sa problematikou vojenských dejín zaoberá riaditeľ múzea, Adrián Latta.

Mgr. Adrián Latta