Zbierka - Literárna história Tlačiť

Už od vzniku múzea boli do jeho zbierok nadobúdané rôzne rukopisy i historické tlače, no so systematickou akvizíciou sa začalo od roku 1955 v súvislosti s pripravovanou výstavou Život a dielo Jonáša Záborského. Výstava bola v priestoroch Rákociho paláca inštalovaná v nasledujúcom roku pri príležitosti 80. výročia smrti spisovateľa a materiál z nej sa stal základom zbierky Literárna história. V nasledujúcom období bola zbierka obohacovaná výskumom a zbierkotvornou činnosťou interných i externých zamestnancov múzea. V roku 1962 z nej bola inštalovaná výstava Z literárneho života východného Slovenska a v roku 1966 Pamätná izba Jonáša Záborského v Župčanoch. Ďalší cieľavedomý výskum a akvizíčná činnosť Imricha Sedláka viedli v roku 1976 k otvoreniu expozície Literárne tradície východného Slovenska v klasicistickom kaštieli v Župčanoch. Zbierka podľa záznamov momentálne obsahuje 6717 zbierkových predmetov, najmä kníh, historických tlačí, korešpondencie, zborníkov, časopisov, brožúr, bulletinov, divadelných plagátov a fotografií. Predmety sa viažu k takým predstaviteľom literárnej tvorby na východnom Slovensku ako Jonáš Záborský, Mária Kočanová, Fedir Lazorík, Anton Prídavok, Jolana Cirbusová a iným. Cenné sú staršie vydania ukrajinských tlačí, rukopisy Alexandra Pavloviča, Alexandra Duchnoviča a ďalších.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

liter_historiai01liter_historiai02liter_historiai03liter_historiai04liter_historiai05liter_historiai06