Zbierka - Dejiny kapitalizmu 2 Tlačiť
Napísal Administrator   
Pondelok, 25 Október 2010 10:57

Dejiny 1. ČSR a 1. SR - DK (B)

Zbierka obsahujúca predmety a dokumenty k obdobiu 1. ČSR a 1. SR má označenie DK (B) a vznikla v súvislosti s prerozdelením predchádzajúcej zbierky koncom 90. rokov s cieľom vyššej špecializácie jednotlivých odborných zamestnancov. Podobne ako v predchádzajúcom prípade ide o predmety, ktoré reflektujú predovšetkým kultúrny, hospodársky i spoločensko-politický život a dejiny školstva v Prešove a v regióne. Viaceré písomnosti i zbierkové predmety ako zástavy, vlajky, tretry Štefana Stanislaya, medaily, odznaky a fotografie sa viažu na spolkový a športový život v Prešove a dokladujú najmä spolky Sokol, Orol, FRTJ a športové kluby pôsobiace tu v tomto období. Prevažnú časť zbierky tvoria dvojrozmerné písomné predmety, predovšetkým dobová tlač, brožúry, publikácie, kalendáre, rôzne pozvánky, poukážky, legitimácie, pasy či preukazy. Politický a spoločenský život dokumentujú volebné kandidátne listiny, vyhlášky, letáky, plagáty a i. Vysokú dokumentačnú hodnotu majú predovšetkým pohľadnice a fotografie zo spoločenských, politických, kultúrnych i športových podujatí a života v predmetnom období. V rámci nich je pozoruhodná kolekcia fotografií z výstavby železničnej trate Prešov – Strážske prebiehajúca od 1939-1943 i fotografie viaduktu pri Hanušovciach nad Topľou po deštrukčnej akcii partizánskej skupiny Čapajev v roku 1944. Z trojrozmerných predmetov sú do zbierky zaradené hlavne predmety tvoriace súčasť meštianskeho vybavenia domácnosti ako nábytok, hodiny, váhy, šijacie stroje, kuchynský riad, ale aj viaceré ukážky dobového odevu. Za zmienku stojí župný stôl Dr. Pavla Fábryho s erbmi Šarišskej a Zemplínskej župy. Do zbierky DK (B) patrí aj mobiliár druhej historickej lekárne, ktorý bol do priestorov Klubušického paláca na Hlavnej 22 inštalovaný v roku 1925 a dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. O vedecké a odborné spracovanie a zhodnotenie tejto zbierky sa zaslúžili najmä Štefan Pažur a Mária Chmelárová, zaoberajúci sa protifašistickým odbojom na východnom Slovensku i ďalší správcovia Boris Beňovský a Blahoslav Lazorík. Lekárenský nábytok v zbierkach múzea bol v roku 2000 spracovaný Máriou Kyseľovou v katalógu s názvom Lekárenské zbierky vo fondoch Krajského múzea v Prešove. V súčasnosti tvorí zbierku DK (B) 2201 zbierkových predmetov a spravuje ich Jozef Kušnír.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

Posledná úprava Štvrtok, 06 August 2015 09:39