Zbierky Tlačiť

V súčasnosti tvorí zbierkový fond múzea 16 samostatných zbierok, ktoré spolu obsahujú vyše 70 000 prírastkových čísel pozostávajúcich z takmer 100 000 zbierkových predmetov prírodovedného, spoločenskovedného a technického charakteru. Ich členenie i označenie sa v priebehu existencie múzea menili a v prípade historických zbierok aj ich súčasné pomenovanie vychádza zo staršie terminológie, ktorá sa jednotne užívala v múzeách na celom Slovensku po roku 1970. O nadobudnutie prírodovedných zbierkových predmetov sa najviac pričinili zoológ a neskorší riaditeľ múzea Jozef Palášthy a dlhoročný botanik Ľudovít Dostál, ktorý realizoval rozsiahly výskum a zber vo viacerých oblastiach východného Slovenska. Ján Koma a Terézia Krafčíková výskumom v prostredí stredného a dolného Šariša výrazným spôsobom obohatili zbierku etnografie, predovšetkým ľudovým odevom a ďalšími predmetmi dokladajúcimi ľudový život, kultúru, remeslá. Zbierky historického, literárnohistorického a umeleckohistorického charakteru zveľaďovali Štefan Pažur, Mária Chmelárová, Imrich Sedlák, Mária Kyseľová, Boris Beňovský, Blahoslav Lazorík a ďalší, archeologické zbierky tvoria najmä výskumy prevažne Vojtecha Budinského-Kričku, Michala Slivku a Boženy Tomášovej. Bohatú fotodokumentačnú činnosť v teréne realizoval v počiatkoch múzea prírodovedec Tibor Weisz, v ďalšom období takmer 40 rokov Milan Kaľavský a po ňom Anna Pavlovičová. Mimoriadnym spôsobom obohatili zbierkový fond múzea súkromní zberatelia, najmä dlhoročný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove Pavol Košík svojou hasičskou zbierkou a agilný zberateľ dokladov ľudovej tvorby Ján Lazorík. Vďaka Antonovi Bartunekovi sa do zbierok múzea dostalo a tým zachránilo pôvodné vybavenie dvoch lekární, jednej z prvej polovice 19. storočia a druhej z 20. rokov 20. storočia.