Zbierka - Zoológia Tlačiť

Zbierka živej prírody zoológia existuje od roku 1951. Jej základom sa stala súkromná  zbierka pozostávajúca  prevažne z ornitologických exponátov od Tibora Weisza. Výsledkom výskumu a dokumentácie fauny v zberateľskej oblasti múzea je 4272 zbierkových predmetov. Najbohatšiu časť, nadobudnutú  pre expozičné a študijné účely, reprezentujú vtáky a cicavce.